PLASKs logo

PLASK
Linköpings Akademiska SportdykarKlubb


PLASK, Linköpings Akademiska SportdykarKlubb - är en förening som vänder sig till alla sportdykare, men i huvudsak till studenter vid Linköpings Universitet. sportdykning.

Linköping utgör inte någon dykmetropol, direkt. Därför förläggs dykaktiviteterna till västkusten en gång per termin. En gång per månad dyks det på närmare håll, då tex i Östersjön eller Vättern. Om dyklusten är stor finns det alltid någon som kan kontaktas för ett dyk.

Aktiviteterna utgörs in te enbart av dykning. DykExpot i Stockholm brukar besökas, en studiecirkel i marinbiologi har genomförts, möjlighet att deltage i utgrävningarna i Motala ström vid Kungsbro, både gästa och arbeta på studentmiddagar/fester etc.

Säkerhet tar sig uttryck i bland annat genom ett krav för att få vara dykande medlem, är att medlemmen har någon dykförsäkring. En sådan får man när man är ansluten till Svenska Sportdykarförbundet SSDF. Anslutningen innebär dumpnings- och olycksfallsförsäkring samt tidningen Det blir man automatiskt när man betalar in medlemsavgiften till PLASK, och då får man, förutom dumpnings- och olycksfallsförsäkring även tidningen Sportdykaren som kommer fem gånger per år. Medlemsavgiften är 50 kr för studenter, 100 kr för övriga och 150 kr extra för SSDF-anslutning.

Kontaktpersoner:

Ordförande
Mattias Svensson
013-17 73 86


Denna sida underhölls 970523 av Mattias Svensson.