<BLINK> är *ONDSKA*

Här kommer jag att peta in länkar till sidor som använder <BLINK>, som en service till de som vill undvika eller skicka klagobrev så att folk inser att <BLINK> är ondskefullt och bör förgöras.

Om du har en URL som passar här eller vill klaga på att jag använder <BLINK> så går det bra att skicka ett elbrev.

Here, I'll put links to pages that use <BLINK> tags, as a service to those who want to avoid or complain so people realise that <BLINK> is evil and should be destroyed.

If you have a URL that would fit here or want to complain about my <BLINK> useage, then send me an email.

Somliga slutar (Some people stop)

Jag blir så glad och lycklig när folk inser att de gör fel, och bättrar sig...

It makes me so happy when people realise that they are doing something wrong, and change to the better...


Last modified: Pungenday, the 40:th of Discord in the YOLD 3163
Calle Englund <calle@ctrl-c.liu.se>