Statistik för www.ctrl-c.liu.se

Denna www-statistik tas fram av minus (som plockar fram rådatat med ett pascal-hack) och bark (som har skrivit ett perl-hack för att göra www-sidor av rådatat).

Statistik för perioden 1998-05-02 till 1998-06-01:

dygnsvis.

Under februari och framåt håller minus på att skriva om det program som går igenom loggarna, och som jag förstått det, även bygger om loggningen. Under den här tiden blir det helt enkelt ingen statistik, tyvärr.
/bark

Statistik för peroiderna:


Gammal statistik:

Jan 1997 Statistik för www-servern under januari 1997
13 1997 Statistik för www-servern under perioden 24 mars - 31 mars 1997
14 1997 Statistik för www-servern under perioden 31 mars - 7 april 1997
15 1997 Statistik för www-servern under perioden 7 april - 16 april 1997

Statistiken tas fram av programmet analog. Den ansvarige för statistiken är Richard Levitte.


Vi kör OpenVMS!

The Ctrl-C WWWgroup <webmaster@ctrl-c.liu.se>
You are visitor number 52,483.
Last changed

SSI Error!

file not found (line 102)  ...  \#flastmod virtual="/index.htmlx" fmt="%Y-%m-%d"\