Ctrl-C's verksamhet

Vad vi pysslar med

Ctrl-C är en förening vars inriktning spänner över det mesta som har med användande och programmering av datorer att göra.

Hackande

De senaste åren vår verksamhet inriktat sig mot OpenVMS på digital VAX och (den allra senaste tiden) Alpha. Bland medlemmarna märks även intresse för PC/Amiga/Mac/UNIX.

Förutom hackande på våra datorer genomförs ibland kurser, exemelvis en robotkurs tillsammans med IKP. Bland de projekt som föreningens medlemmar pysslar med kan nämnas speglngen av DrFun. Levitte håller på med portning av GNUprogramvaror. Martin har skrivit ett otal hack i DCL, däribland ett script som kollar vilka som är inloggade.

Ctrl-C är idag ett av de ytterst få ställen där man kan hacka på ett riktigt VAXcluster under friare former.

PR-aktiviteter

För att synas bland folk och organisationer samt försök att få till stånd en utökning/förnyelse av vår maskinpark vad gäller större och mindre datorer. Detta hoppas vi kommer att leda till att såväl gamla och nya medlemmar kan tillfredställa sina böjelser. Bevarat från förr finns en videofilm och ett ljudbildband vi gjort för att presentera versamheten.

Fester

De mytomspunna Ctrl-C-festerna, inkluderande glada vänner, goda drycker, skojig underhållning, ibland smaskig mat och alltid allmänt tjångelibång handhar givetvis vårt stolta kulturministerium, ledda av den glättige kulturministern.

Mindre planerade händelser, som grillningar och våffelkvällar, är också ganska vanliga.

Nesläckning

"Nedsläckning" är vår föredragsserie, där någon ur föreningen berättar om ett ämne. Det behöver inte nödvändigtvis handla om datorer (oftast gör det inte det), men stämningen är nördig.

Framtiden

På senaste tiden har föreningen tittat efter nya områden. Robotar och annan styrning av fysiska pryttlar från datorer är ett intressant område. Andra minidatorOS tittar vi också närmare på.


Vi kör OpenVMS!

The Ctrl-C Webgroup <webmaster@ctrl-c.liu.se>