Ctrl-Cs styrelse 2004/2005


Mellan Ctrl-Cs större beslutande möten leds föreningens arbete av en flitig och välansad styrelse. Styrelsen väljs på årsmötet (på våren) och sitter under ett verksamhetsår (1/7-31/6).

Styret 2004/2005

Ordphörande   Martin 'Moment' Gauffin
Sekreterare Andreas 'andjo' Johansson
Kassör Henrik 'Snout' Isacsson


För den hysteriskt intresserade finns de gamla styrelserna representerare på WWW.

Vi kör OpenVMS!

The Ctrl-C Webgroup <webmaster@ctrl-c.liu.se>