Ctrl-C:s kontovillkor

Alla medlemmar med konto på Ctrl-Cs datorer måste godkänna och skriva under dessa villkor, som vi hoppas ni anser är rimliga.

Det bästa sättet är att ta ett exemplar av kontovillkoren i vårt PUL, läs, godkänn, och skriv på den registreringslapp som finns där. Lägg sedan den påskrivna lappen i det bruna brevfacket märkt kontovillkor. Registreringslappar finns även här, för personer och föreningar


Kontovillkor för Ctrl-C

Mats Kronberg

941114

Följande regler för medlemmar och andra personer och andra som använder Ctrl-C:s datorer:

1 Säkerhet

Kontot är personligt. Du får på inga villkor lämna ifrån dig lösenordet till någon. Att låta personer du har förtroende för använda kontot under ditt överinseende är accepterat. Om du misstänker att någon obehörig använt ditt konto ska du omedelbart kontakta någon systemansvarig.

Välj ditt lösenord med omsorg. Det måste vara tillräckligt långt, annars accepteras det inte av datorerna. Dessutom måste du själv se till att det inte finns i någon form av ordlista (varken svensk, engelsk, slangordlista etc...). Du kan använda bokstäver och siffror.

Du får inte försöka ta fig in på andras konton eller försöka skaffa dig större privilegier än normalt. Du får inte heller använda nätverket till att olovligen ta dig in i andra datorer.

2 Hänsyn

Använd nätverket försiktigt. Många FTP-arkiv vill att man använder dem utanför kontorstid (deras lokala tid). Om du är tveksam, fråga en systemansvarig. Detsamma gäller nätet i sin helhet. (Undvik t. ex att belasta länken Europa-USA i onödan under de tider den är hårt belastad. Normalt 14-02 svensk tid)

Om du är osäker på något, fråga någon som vet mer. Detta gäller särskilt om du använder nätverk och datorer utanför Ctrl-C. För t. ex News och FTP bör man följa den gällande "ettiketten" på nätet för att inte skada föreningens rykte. Läs gärna News-gruppen news.newuser för tips om hur man beter sig.

Du har mycket stor frihet att göra det du vill, men tänk på att alla medlemmar delar på begränsade resurser i form av hårddiskutrymme, processorkraft osv. Visa hänsyn!

3 Kontotyper

För vissa konton gäller särskilda regler:

3.1 Föreningar

Föreningar har möjlighet att genom Ctrl-C få ett begränsat konto. Detta får användas för att t. ex använda email och informera om föreningens verksamhet i WWW. Det är inte avsett för privat bruk.

3.2 Gästkonton

Gästkonton beviljas normalt till studenter och anställda vid högskolor och liknande. Även andra kan i vissa fall få gästkonton. Normalt beslutar styrelsen om gästkonton.

Gästkontot får användas med samma restriktioner som medlemskonton, men som gäst kräver vi att du visar stor hänsyn till våra betalande medlemmar och deras behov av resurser.

4 Övrigt

Om du inte vet hur du använder program eller nätverk, så fråga någon, eller använd de hjälpfunktioner och manualer som finns att tillgå.

Piratkopiering eller lagring av piratkopior får under inga villkor förekomma!

Nätverket får inte användas för kommersielt bruk. Detta gäller också våra datorer, förutom i de fall våra donatorer godkänner det.

För att få ett konto måste du också fylla i en försäkran, där du lovar att följa dessa villkor.


Vi kör OpenVMS!

The Ctrl-C Webgroup <webmaster@ctrl-c.liu.se>