Registrering för konto hos Ctrl-C.
 
 
   Användarnamn: ........................................................
 
 
   Namn:     ........................................................
 
 
   Adress:    ........................................................
 
 
          ........................................................
 
 
   Telefon:   ........................................................
 
 
   Teknologfack: ........................................................
 
 
 
   Jag har tagit del av "Kontovillkor för Ctrl-C, 941114",
   och lovar att följa dem.
 
 
   Datum:    ........................................................
 
 
   Underskrift: ........................................................