Mailfuntioner

Ett gäng balla mailfunktioner har introducerats:

info@ctrl-c.liu.se

Skickar tillbaka ett brev med information om Ctrl-C. Jag har frågat om det finns något sådant standardbrev, och vad det heter, eller om någon vill tillverka en sådan.

Just nu försöker den funktionen skicka MX_ROOT:[000000]CCINFO.TXT, vilket är jättefel, men i brist på annat... Det finns m.a.o. ingen vettig information att tillgå just nu.

Om brevet som skickades till info@ctrl-c.liu.se är icketomt[1] så skickas det brevet vidare till staff@ctrl-c.liu.se.

user@userinfo.ctrl-c.liu.se

Skickar tillbaka ett brev med information om användaren user. Den informationen får funktionen ur det första den träffar på av:

  1. MAILINFO.TXT i users hemmakatalog.
  2. FINGER.PLAN i users hemmakatalog.
  3. Det man får då man utför
    lynx -dump http://www.ctrl-c.liu.se/~user/

Information om användarens hemkatalog fås genom att använda GETUAI (Se HELP @LOCALHELP GETUAI).

Om brevet som skickades till user@userinfo.ctrl-c.liu.se är icketomt[1] så skickas det brevet vidare till user@ctrl-c.liu.se.

'URL'@www-gw.ctrl-c.liu.se eller "URL"@www-gw.ctrl-c.liu.se

Skickar tillbaka det man får genom att utföra följande kommando:

      lynx -dump URL

Brevet som skickades till 'URL'@www-gw.ctrl-c.liu.se skickas inte vidare någonstans.


Fotnoter:

[1] icketomt brev innebär att det finns någon form av text mellan headrarna och signaturen. Headrarna avskiljs från brevkroppen med en tomrad, och signature avskiljs från brevkroppen med en rad som innehåller "-- " (två bindestreck och ett mellanslag, varken mer eller mindre).


Vi kör OpenVMS!

The Ctrl-C Webgroup <webmaster@ctrl-c.liu.se>