Nybörjarhjälp till VMS och Ctrl-Cs datorer


I dessa dokument finns det en den hjälp till en som känner sig lite vilse i VMS. Det viktigaste instrument man kan använda under VMS är HELP. Med HELP kan du få mer information om varje kommando som beskrivs.

Om du tycker att det saknas något i denna beskrivning, eller har andra synpunkter, skicka då ett brev till Mika Perälä, mikap@ctrl-c.liu.se eller till Magnus Bark, bark@ctrl-c.liu.se.


Kapitlen:

 1. Våra datorer
 2. Förkorta kommandon
 3. Lista filer och bibliotek
 4. Hantering av bibliotek
 5. Att flytta omkring i filträdet
 6. (Läs)skydda sina filer och bibliotek
 7. Filer och gamla versioner (backups)
 8. Hur mycket minne tar en fil/bibliotek?
 9. Ändra lösenord
 10. Svenska tecken
 11. Specialtecken
 12. Vilka är inloggade?
 13. Inloggning till och från klustret
 14. Hur får jag upp fönster från/till andra datorer?
 15. Skrivaren
 16. Att använda diskettstationen
 17. Att läsa Mail
 18. Hur får jag mer information?
 19. STORA eller små bokstäver?
 20. Något om fönsterhanterare
 21. Att göra www-sidor
 22. Ordbehandling
 23. Hur editerar jag filer?
 24. Hacka Python på klustret

Vi kör OpenVMS!

The Ctrl-C Webgroup <webmaster@ctrl-c.liu.se>
Denna sida har setts 6,245 gånger.
Ändrad 2004-12-07