Vilka får bli medlemmar?

Alla som studerar eller arbetar vid Linköpings universitet får bli medlemmar i Ctrl-C. Även om man inte studerar vid LiU kan man bli medlem efter beslut av styrelsen.

Så här gör du för att bli medlem:

  1. Skaffa ett postgiroinbetalningskort
  2. Fyll i postgironummer 28 91 13-3 och betalningsmottagare Ctrl-C (surprise!)
  3. Fyll i avgiften 50 kr
  4. Fyll i avsändare (även adress), telefon och eventuellt facknummer
  5. Betala
  6. Gå till vårt PUL och be att få ett konto. Du hittar oss säkrast på kvällar och helger.
  7. Ha kul!

Vi kör OpenVMS!

Ctrl-C:s Webbgrupp