Bilder från årsmötet 961017 (1/3)


[Huvusidan] {sid 1} [sid 2] [sid 3]

För att få större bild, klicka på bilden. För att få ännu större bild, klicka på bilden du får upp när du klickat på bilden en gång!

 Vi visste att något lurt var på gång när vi inte kom in i T.E-huset (den vanliga årsmöteslokalen) för att vi inte hade nycklar dit. Istället tog vi vår tillflykt till ett grupprum i A-huset och döm av vår förvåning när denna skylt springer oss i ansiktet i hallen! Det var ju inte så mycket att göra... Det var som om rummet visste att vi skulle vara där...

Vafalls! Skulle bilden vara fingerad? Hrmpff - Indignerad Mika

 Nu börjar mötet på allvar och vi kan se hur Martin ser ut att ha svalt en gnu. Jag såg då inga Gnuer på mötet! Dessutom börjar !Calle dra i sitt skägg.

Bilderna på personen ska föreställa (från vänster till höger) !Calle (utläses icke-calle), Martin, Tjost, Peta, Runesson, MeTa. Denna bild ska man följa till slutet då personerna är färgkodade i slutformatet.

[Huvusidan] {sid 1} [sid 2] [sid 3]

Vi kör OpenVMS!

Mika Perälä, <mikap@ctrl-c.liu.se>
Senast ändrad: Mon Jul 14 13:39:43 1997