Ctrl-T november 1997

INFO-C INFORMERAR
=================

Morsning, korsning, listoperator!

En Ctrl-T i höstblåset... Anledningen är att det inte blivit så mycket Ctrl-T i höst är att det dels inte hänt så mycket, dels att det lilla som hänt debatterats väl i LysKOM. För de medlemmar som vill vara med när det händer där det händer rekomenderars URL http://www.lysator.liu.se/lyskom/ där information om allt mellan kommunikationsprotokoll till mötesrekomendationer finns.

Flera av de möten som har med Ctrl-C att göra är slutna, men om du är Ctrl-C-medlem är det bara att skicka ett brev till mötet och be att bli adderad. Speciellt mötena "Ctrl-C Internt forum" och "Ctrl-C Interna Aktiviteter (RL:)" kan rekomenderas. Där annonseras olika aktiviteter och har ganska låg aktivitet. För dig som vill ha full koll (eller nå't) och inte är rädd för att få en bunt inlägg då du minst anar det rekomenderas vår snackbar "NL:".

Nå. Nu något om det som hänt under hösten, och vad som kommer att hända!

Har du någonting till Ctrl-T? Skicka in det till <ctrl-t@ctrl-c.liu.se> !

/er Info-C Magnus Bark, <bark@ctrl-c.liu.se>

WWW-STATUS
==========

I veckan som gick gav en av FTP-diskarna upp. Då bland annat föreningens www-sidor ligger där blev WWW-servern förvirrad, och visade kompletta fillistningar i stället för index-sidor. Då detta ansågs vara ett stort säkerhetshål, beslutades att ta ner WWW-servern samt FTP-servern till dess att vi fått ordning på FTP-disken igen. Just nu finns ingen tidsplan, men det jobbats hårt.

/bark, <bark@ctrl-c.liu.se>

MINNEN FRÅN HÖSTMÖTET
=====================

Ctrl-C höll höstmöte den 29:e oktober. Då vår traditionella lokal T.E.-huset plötsligt blivit ombyggt till Embasad smög vi över Corson till C-huset, där rekordmånga medlemmar samlats för att fatta fattbara fattningar.

Formalian gicks igenom, och till vår sorg konstaterade vi att förra räkenskapsåret gått back med mer än 3000:-, mycket beroende på oväntade räkningar för städning och telefon. Versamhetsberättelse, protokoll etc kommer förhoppningsvis att finnas på www så småningom. Nämnas kan att ordph tackade Daniel såpass mycket för Markören att en irriterad lektionsassistent dök upp och stirrade på mötesdeltagarna.

Vi debatterade samarbetet med Lysator, och förhindrade RUNESON att göra en projektplanering enligt Ericsson-modell. Vad som kom fram var att styrelsen ska fotrsätta att samverka med Lysator, och att en förnyad diskussion ska tas upp på vårmötet, då vi kanske ska ta in Lysator-representant i vår styrelse och vice varsa. Vi får se hur det går. Inga konkreta beslut togs dock.

Två nya hedersmedlemmar valdes, och för ovanlighetens skull valdes aktiva medlemmar till hedersmedlemmar: Martin C S Gauffin och Robert Nydahl. Detta för att de omstartat föreningen under nittiotalets början, introducerat VMS samt tiggt högvis med leksaker till föreningen. :) Mika visade upp en skiss till ett diplom som samtliga hedersmedlemmar kommar att få.

Under övriga frågor så presenterade Morgan »Senapskämmaren» Eklöf en idé om ett internt vandringspris till den medlem som under året gjort mest för att utveckla föreningens konstighet.

Därefter invaderades Q-fikarummet, där vi intog glögg, pepparkakor samt umgicks under trivsamma former.

(detta är mina virriga minnen från mötet och inte säkert exakt överenstämmande med vad som kommer att stå i protokollet)

/bark, <bark@ctrl-c.liu.se>

JULFEST
=======

För andra året i rad höll Ctrl-C:s kulturministerium den traditioella julfesten den 30 OKT. Omkring 30 glada tomtenissar dök upp, åt, drack, skrålade och trivdes i största allmänhet långt in på småtimmarna. Ännu ett lyckat arrangemang från vårt lyxiga kulturministerium!

/bark, <bark@ctrl-c.liu.se>

RAPPORT FRÅN PULET
==================

Tack vare OAS-grupp 27, RUNESON, JOHANSSON och BARK har PULet nu blivit ännu pysmysigare och konstigt. Inte mindre än 89 LYS finns nu i PULet. Tjusigt jobbat!

Dessutom finns nu två textterminaler i PULet, för snabbinloggningar och småhack. Tack för det!

/bark, <bark@ctrl-c.liu.se>

*****************************
Ctrl-T-sessionen är avslutad.
*****************************

Vi kör OpenVMS!

Ctrl-T <ctrl-t@ctrl-c.liu.se>
Denna sida har setts 3,979 gånger.
Ändrad

SSI Error!

directive tag unknown (line 197)  ...  \#flastmod virtual="1997_11.htmlx" fnt="%Y-%m-%d"\