PIKKU-SUOMEN WWW-LINKIT -
FINSKA NATIONENS WWW-LÄNKAR 
 
 
Osakunnasta
Kalenteri
Hallitus
Jäsenille
Linkkejä
Fraasit
 
   Yleistä Suomesta / Allmänt om Finland 
  • Virtual Finland - Tietoa suomesta / Information om Finland
  • Klikattava kartta - Kartta Suomen WWW-resursseista / Klikbart karta över WWW-resurser i Finland
  • ROK - Ruotsinsuomalaisten Opiskelijajärjestöiden Keskusliitto

  •            (Riksförbundet Finska Studentföreningar i Sverige) 
   Muiden osakuntien kotisivuja / Andra nationernas hemsidor     Suomalaiset korkeakoulut  / Finlands högskolor 
  • EDUFI - Suomen korkeakoulyt ja yliopistot / Högskolor och universitet i Finland 
   Suomalaisesta kultturista / Finsk kultur     Suomen kielestä / Om det finska språket     Matkailu Suomessa / Att resa i Finland     Sekalaiset / Övrigt   
 
 
Finska Nationen - finska@ctrl-c.liu.se